Adatkezelési Nyilatkozat

Jelen honlap (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője a Solo Sped Kft.
A Solo Sped Kft. ezúton tájékoztatja a www.solosped.hu weboldalra látogatókat (a továbbiakban: Látogató) a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
1. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Solo Sped Kft. kizárólag a Látogató által e-mailben, vagy űrlapon rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Solo Sped Kft. nyilvántartsa és kezelje. Az e-mail címének megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a Solo Sped Kft. a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön.
2. Adatkezelési gyakorlata kialakítása során a Solo Sped Kft. figyelembe veszi és betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv) és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseire.
3. A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Solo Sped Kft. abból a célból kezeli, hogy a Látogatót a szolgáltatásairól elektronikus úton közvetlenül tájékoztassa, valamint azokat a Látogató részére ilyen módon közvetlenül ajánlja fel. A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Solo Sped Kft. ennek megfelelően kizárólag az alábbi célok érdekében kezeli:

  • piackutatás, elemzések készítése;
  • aktuális szolgáltatásainak ismertetése
A Solo Sped Kft. a Látogatók személyes adatait célhoz kötötten kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli, a fent megjelölt célra használja fel, és azokat kizárólag az alábbi harmadik személyek részére adja át, illetve továbbítja:
  • a weboldal üzemeltetését végző technikai közreműködők.
4. A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Solo Sped Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.
5. A Látogató ezzel kapcsolatos kéréseit írásban, a Solo Sped Kft. hivatalos címére küldött ajánlott levélben terjesztheti elő. A Solo Sped Kft.a kérelem benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást, illetve teszi meg a szükséges intézkedést.
6. A Solo Sped Kft. minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Solo Sped Kft. a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.
7. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Látogató számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a Látogató személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a Solo Sped Kft. felelősséget nem vállal.

A weboldal tulajdonosának és üzemeltetőjének elérhetősége:
Solo Sped Kft.
  • Székhely: 2230 Gyömrő, Pátria utca 16. 2. ép.
  • Cégjegyzékszám: 13-09-207465
  • Adószám: 28757533-2-13
  • Telefon: +36 70 352 7608
  • E-mail: info@solosped.hu

Minden jog fenntartva! - © Solo Sped Kft. - 2022